Javni natječaj za prijem u delegate Županijskog nogometnog saveza Brodsko-posavske županije

Javni natječaj za obavljanje poslova Delegata na nogometnim utakmicama Županijskog nogometnog saveza Brodsko posavske županije na temelju Odluke Izvršnog odbora od 8.prosinca 2020.g.

DELEGAT Uvjeti :

 • zdravstvena sposobnost, liječnička potvrda
 • stupanj obrazovanja SSS i višePrebivalište na području Brodsko-posavske županije


Uz prijavu kandidat/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • pisana Izjava da nije osuđivan za kaznena djela

Prijave se mogu podnijeti putem e-maila na znsavezbp@gmail.com s naznakom: natječaj za nove delegate

 • Prijavu kandidati mogu podnijeti do 1.0žujka 2021.g.
 • Kandidati mogu biti primljeni u članstvo delegata ŽNS BPŽ i obavljati
  poslove delegata na utakmicama ŽNS BPŽ nakon što uspješno polože stručno
  osposobljavanje za poslove delegata
 • stručno osposobljavanje se planira obaviti tijekom ožujka i travnja 2021.g., a
  kotizacija iznosi 200,00 kn