ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE
Nacionalni razvojni kamp HNS-a Br. 1 / Podvinje 2017.

 
              Nacionalni razvojni kamp HNS-a Br. 1 / Podvinje 2017.

NACIONALNI RAZVOJNI KAMP HNS-a, Br. 1 Podvinje, 27. 28. i 29.03.2017.

NACIONALNI RAZVOJNI KAMP HNS-A, NA TEMELJU PLANA I PROGRAMA RADA ŽNS-BPŽ, ODRŽAN JE U PODVINJU OD 27 - 29. OŽUJKA 2017.

PROVOĐENJE NACIONALNIH RAZVOJNIH KAMPOVA HNS-a. 
Na temelju plana i programa rada instruktora ŽNS BPŽ, kalendara HNS-a i  ŽNS Brodsko-posavske županije prvi po redu Nacionalni razvojni kamp, održan je od 27-29. ožujka 2017. godine u Podvinju.

UZRASNE KATEGORIJE 
Prema dobivenim uputama za održavanje Nacionalnih razvojnih kampova HNS-a određeno je da će se u 2017. godini održavati kampovi za dječake rođene 2004. (U- 12) i 2005. (U-11) godine i djevojčice svih dobnih uzrasta.

ORGANIZACIJA KAMPA 
Organizacija kampa u Podvinju pripremana je u suradnji sa Petrom Krpanom područnim instruktorom HNS-a Središte Osijek, Brankom Juhas područnom instruktoricom za ženski nogomet HNS-a Središte Osijek, Marjanom Zovkom instruktorom ŽNS BPŽ, Vinkom Bartolovićem tajnikom ŽNS BPŽ te Josipom Barišićem i Berislavom Baričevićem trenerima u radu sa navedenim selekcijama igrača.

KLUB DOMAĆIN - NK PODVINJE,  SLAV. BROD 
U organizaciju kampa aktivno su bili uključeni predstavnici, predsjednik i tajnik kluba domaćina NK Podvinje Sl. Brod, koji su bili upoznati sa svim što su trebali osigurati za nesmetano provođenje planiranog programa trodnevnog kampa na igralištu u Podvinju. U samoj pripremi i tehničkoj organizaciji kampa nije bilo nikakvih poteškoća i ovim putem moram izraziti zahvalnost klubu domaćinu NK Podvinje na gostoprimstvu, a posebno na tome što je klub domaćin osigurao sve potrebne uvjete za održavanje kampa.

CILJ KAMPA - Unificiranje metodologije rada sa mlađim uzrasnim kategorijama - Selekcija mlađih pionira U-12 i U-11 za Selekcije ŽNSBPŽ i HNS-a - Selektivni kartoni - Praktično uključivanje trenera polaznika Nogometne akademije HNS-a

 

SADRŽAJ TRENINGA
Za 2004. godište (U-12) - Uvodni dio: elementarna tehnika vođenja lopte u koridoru sa zadacima - Glavni ''A'' dio: dijagonalno vođenje u koridoru - Glavni ''B'' dio: 1 na 1 sa ''đokerima'' - Završni dio: Igra 10+1 na 10+1. 
Za 2005. godište (U-11) - Uvodni dio: elementarna tehnika vođenja lopte u koridoru sa zadacima - Glavni ''A'' dio: 2 na 1 i 1 na 1 u koridoru - Završni dio: igra 10+1 na 10+1. 
Za djevojčice od 6 do 12 godina starosti (U-12) - Uvodni dio: elementarna tehnika vođenja lopte u koridoru sa zadacima - Glavni ''A'' dio: 1 na 1 i 1 na 1 u koridoru - Završni dio: igra 8 na 7 (u obilježenom prostoru 3x15' 

POPIS SUDIONIKA KAMPA 
U trodnevnom radu kampa sudjelovalo je ukupno 65 djevojčica i dječaka, a od toga 27 dječaka za 2004. godište, 23 dječaka za 2005. godište, te 15 djevojčica svih dobnih uzrasta, 2 trenera. 

slika 1

skupna 2004.jpg